شب مهتابی پلنگ

 

فروش بلیت از ۲ساعت قبل از اجرا، فقط به صورت حضوری در گیشه سالن امکان پذیر می باشد

خلاصه نمایش: عشقی  ازجنس افسانه ی مهتاب و پلنگ با ناله های تیز نی انبان , دیوانه وار هر عاشقی را به پرواز می کشاند و ...

کاری از گروه خاک

کارگردان : عبدالرسول ایزدجو

نویسنده : فرشید تربیت

مجتمع فرهنگی هنری نه دی . مجموعه تئاتر شهر. پلاتو استاد صغیری

  • محل برگزاری:

    : 9 دی پلاتو استاد صغیری